Số/Ký hiệu: 1578/UBND-TN
Ngày ban hành: 20/11/2017
Người ký: Đồng chí Lang Văn Minh - PCT UBND huyện
Trích yếu: V/v lấy ý kiến điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016 – 2020) trên địa bàn huyện Quế Phong
Nội dung:

Tài liệu đính kèm