Số/Ký hiệu: 72/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/03/2019
Người ký: Đồng chí Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện
Trích yếu: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 huyện Quế Phong
Nội dung:

Tài liệu đính kèm