Số/Ký hiệu văn bản 72/QĐ-UBND
Ngày ban hành Mar 5, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đồng chí Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện
Trích yếu Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 huyện Quế Phong
Nội dung

Tài liệu đính kèm