Số/Ký hiệu: 04/CĐ.UBND
Ngày ban hành: 18/07/2018
Người ký: PCT UBND huyện
Trích yếu: Công điện khẩn về ứng phó cơn bão số 3
Nội dung:

Tài liệu đính kèm