Số/Ký hiệu: 4062/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/09/2018
Người ký: Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - PCT UBND tỉnh
Trích yếu: Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm