Số/Ký hiệu: 1364/UBND – NV
Ngày ban hành: 02/10/2018
Người ký: Đồng chí Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện
Trích yếu: Về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và công tác thi đua – khen thưởng năm 2018
Nội dung:

Tài liệu đính kèm