Số/Ký hiệu: Số 436/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/07/2018
Người ký: Đồng chí Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện
Trích yếu: Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới trên địa bàn huyện Quế Phong
Nội dung:

Tài liệu đính kèm