Số/Ký hiệu: 75/KH-UBND
Ngày ban hành: 25/05/2018
Người ký: Đồng chí Trương Thị Tuyết Mai - PCT UBND huyện
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi thành" trên địa bàn huyện Quế Phong
Nội dung:

Tài liệu đính kèm