Số/Ký hiệu: 07/CĐ
Ngày ban hành: 16/08/2018
Người ký: Đồng chí Bùi Văn Hiền - PCT UBND huyện
Trích yếu: Công điện khẩn về phòng, chống thiên tai
Nội dung:

Tài liệu đính kèm