Số/Ký hiệu văn bản 62/TB-UBND
Ngày ban hành Apr 29, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Ninh Tiến Anh
Trích yếu Thông báo Chương trình công tác tháng 5/2020
Nội dung Thông báo Chương trình công tác tháng 5/2020

Tài liệu đính kèm