Số/Ký hiệu văn bản 605/UBND-VP
Ngày ban hành Apr 28, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trương Thị Tuyết Mai
Trích yếu V/v tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An
Nội dung V/v tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm