Số/Ký hiệu văn bản 58/TB-UBND
Ngày ban hành Apr 20, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trương Thị Tuyết Mai
Trích yếu Thông báo về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống Covid 19 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Quế Phong
Nội dung Thông báo về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống Covid 19 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Quế Phong

Tài liệu đính kèm