Số/Ký hiệu văn bản 573/UBND-VP
Ngày ban hành Apr 23, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Văn Giáp
Trích yếu Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Nội dung Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tài liệu đính kèm