Ngày 19 tháng 6 năm 2019
 
 


Chủ tịch UBND các huyện, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc giải ngân vốn đầu tư công


Tôn vinh 27 tác phẩm đạt giải Báo chí Nghệ An năm 2018


Giao ban công tác nội chính tháng 6/2019


Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ


Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
JICA sẽ khảo sát thu thập số liệu về hợp tác chiến lược mở rộng kinh doanh tại Nghệ An trong lĩnh vực nông nghiệp

 
 
VĂN HÓA - XÃ HỘI
Tập trung phối hợp tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIN HOẠT ĐỘNG SỞ, BAN, NGÀNH
Skip portletPortlet Menu
Xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Mai 2 công suất 3 triệu tấn mỗi năm

 
 
TIN HOẠT ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ
Skip portletPortlet Menu
Trung ương Đoàn trao tặng công trình sân chơi trẻ em ở Con Cuông

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thông tin quảng bá
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản được gửi qua mạng giữa các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
Dân hỏi - CQCN trả lời
Skip portletPortlet Menu
Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 có gì khác để chống hành vi gian lận?

Xem tiếp...

 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An