Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Châu Kim: Giao ban hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông và triên khai văn bản chính sách mới về Dân số/KHHGĐ (02/11/2015 10:31 AM)

Sáng ngày 29/10/2015 tại Hội trường UBND xã Châu Kim, Ban Dân số/KHHGĐ xã Châu Kim đã tổ chức buổi giao ban hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông, triển khai văn bản chính sách mới về Dân số/KHHGĐ cho các Cộng tác viên Dân số và Chi hội trưởng phụ nữ các thôn bản.Cán bộ Dân số xã truyền đạt, trao đổi một số kỹ năng

và kinh nghiệm trong công tác truyền thông vận động


Tại buổi giao ban, các Cộng tác viên Dân số, Chi hội trưởng phụ nữ  thôn, bản đã được nghe đ/c Cán bộ Dân số xã truyền đạt, trao đổi một số kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác truyền thông vận động; triển khai các chủ trương chính sách mới về Dân số/KHHGĐ như: Nghị quyết số: 170/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh và Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh quy định về một số chính sách Dân số - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Đặc biệt trong buổi giao ban các Cộng tác viên Dân số, Chi hội trưởng phụ nữ được hướng dẫn cách sử dụng “ Vòng xác định tiêu chuẩn lâm sàng phù hợp để sử dụng biện pháp tránh thai”, đây là tài liệu góp phần cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em thông qua việc tăng cường tiếp cận và cung ứng dịch vụ tránh thai dài hạn và vĩnh viễn cho người dân có nhu cầu chưa được đáp ứng và gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ.


Sau buổi giao ban, hướng dẫn nghiệp vụ này các Cộng tác viên Dân số, Chi hội trưởng phụ nữ  sẽ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho chị em phụ nữ  thôn, bản nhằm kịp thời nâng cao nhận thức về chủ trương chính sách Dân số/KHHGĐ và tăng hiệu quả trong việc tiếp cận, sử dụng các biện pháp tránh thai ở cơ sở./.


                                                                                Lô Huyền

                                                                                Ban Dân số/ KHHGĐ xã Châu Kim

                                                                               

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu