Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Đồng Văn: Tập huấn nghiệp vụ truyền thông và thu thập số liệu cho cộng tác viên dân số thôn bản (27/10/2015 08:03 AM)

Sáng ngày 26/10/2015 tại Hội trường UBND xã Đồng Văn, Ban Dân số/KHHGĐ xã Đồng Văn đã tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ truyền thông và thu thập số liệu cho Cộng tác viên 10 thôn, bản.Cán bộ Dân số xã truyền đạt, trao đổi một số kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác truyền thông vận động về dân số


Tại buổi tập huấn, các Cộng tác viên Dân số thôn, bản đã được nghe Cán bộ Dân số xã truyền đạt, trao đổi một số kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác truyền thông vận động cũng như công tác thu thập thông tin xử lý số liệu trong công tác dân số như: sinh, tử, đi, đến; cách ghi chép sổ gia đình.


Thông qua buổi tập huấn, các Cộng tác viên Dân số thôn, bản được nâng cao nghiệp vụ truyền thông ở cơ sở, cách thu thập thông tin số liệu, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác Dân số/KHHGĐ cho cộng tác viên dân số ở thôn bản./


Nguyễn Thị Sen

Cán bộ Dân số/KHHGĐ xã Đồng Văn


                                           
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu