Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Quế Phong: Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 (08/11/2019 02:38 PM)

Nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục, phát huy ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội; tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN... Ngày 22/7/2019, Hội đồng PBGDPL huyện đã ban hành Công văn số 04/HĐPB về việc hướng dẫn hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2019 trên địa bàn huyện Quế Phong.


Buổi tuyên truyền, PBGDP tại xã Châu Thôn


Băng rông tuyên truyền treo trước cổng trụ sở UBND huyện

Theo đó, Hội đồng PBGDPL huyện đã đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND cấp xã tập trung tổ chức các hoạt động trọng điểm để hưởng ứng, cụ thể như: Tổ chức mít - ting hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, hệ thống loa truyền thanh cơ sở... Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 13-CT/TU của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và tổng kết 05 năm triển khai Luật PBGDPL bằng hình thức phù hợp; Tổng kết, đánh giá, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó có thể lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... Trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp...

Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2019, các đơn vị trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động với nhiều hình thức khác nhau như đối thoại chính sách - pháp luật, tuyên truyền bằng miệng, trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, truyền thông bằng hình thức sân khấu hóa, thi giữa các đội, treo băng rôn, khẩu hiệu ở trụ sở các cơ quan và các trục đường chính...

Kết quả: Hội Luật gia huyện phối hợp với UBND xã Tiền Phong tổ chức truyền thông tại bản Mường Hin và Long Quang với tổng số lượt người tham gia là 250 người. Đồng thời UBND các xã, thị trấn cũng tổ chức được nhiều cuộc truyền thông (14 cuộc với tổng số lượt người tham gia là hơn 700 người) treo nhiều băng rôn, khẩu hiệu dọc các tuyến đường chính, trước cổng trụ sở các cơ quan cấp huyện, cấp xã (25 cái)./.

Thúy Liễu - Phòng Tư pháp

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu