Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
CÔNG KHAI SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN KIẾN NGHỊ VÀ PHẢN ÁNH VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (24/08/2020 09:29 PM)

I. TỈNH NGHỆ AN

1. Phòng kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

- Số điện thoại đường dây nóng: 0238.3668.789

- Địa chỉ thư điện tử: kstthc@ubnd.nghean.gov.vn

- Địa chỉ: Số 3, Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

- Số điện thoại đường dây nóng: 0238.3592.869

- Địa chỉ thư điện tử: phongcchc@noivu.nghean.gov.vn

- Địa chỉ: Số 30, Phan Đăng Lưu, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

II. HUYỆN QUẾ PHONG

1. Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Số điện thoại đường dây nóng: 0238.3886.860

- Địa chỉ thư điện tử: motcua@quephong.nghean.gov.vn.

- Địa chỉ: Khối Tây Sơn, Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

2. Phòng Nội vụ huyện.

- Số điện thoại đường dây nóng: 09.8385.3132

- Địa chỉ thư điện tử: noivuqp@gmail.com

- Địa chỉ: Khối Tây Sơn, Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

III. UBND XÃ, THỊ TRẤN

- Số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo UBND:  .............................

- Số điện thoại đường dây nóng cơ quan: ..................................................

- Hộp thư điện tử Email: ............................................................................

- Địa chỉ:  ...................................................................................................

IV. NỘI DUNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ:

1. Khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân trong giao dịch với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Phản ánh về việc các cơ quan hành chính nhà nước giải quyết công việc chậm so với thời gian quy định.

2. Thái độ giao tiếp ứng xử thiếu chuẩn mực với tổ chức, công dân của cán bộ, công chức, viên chức; các biểu hiện nhũng nhiễu gây phiền hà, không giải quyết hoặc giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định; từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện TTHC.

3. Những vướng mắc cụ thể trong quy định hành chính: Hành vi chậm trễ gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước như từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện TTHC; tự ý yêu cầu bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm, không niêm yết công khai, minh bạch TTHC hoặc niêm yết công khai không đầy đủ TTHC tại nơi giải quyết TTHC. Thủ tục hành chính công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái nội dung TTHC đăng tải trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC.

4. Quy định hành chính không phù hợp thực tế, không đồng bộ, thiếu thống nhất, không hợp pháp hoặc trái với các điều ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

5. Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành Quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân./.

 

 

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu