Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Chương trình Công tác tháng 5/2017 (28/02/2017 04:30 PM)

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC:

- Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc cây lúa, cây màu vụ Xuân, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, cây trồng vật nuôi; phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng chống thiên tai;

- Tiếp tục triển khai, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

II. TRONG THÁNG CÓ:

- Ngày Quốc tế Lao động (01/5);

- Ngày Chiến thắng Điện Biên phủ (07/5);

- Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5);

- Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai Việt Nam (22/5).

III. LỊCH LÀM VIỆC, HỘI NGHỊ:

Ngày/

Thứ

Nội dung

Phân công

chuẩn bị

Chủ trì/Tham dự

Địa điểm

01

Thứ Hai

Nghỉ Ngày Quốc tế lao động

 

 

 

02

Thứ Ba

Nghỉ bù giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước ngày  30/4

 

 

 

03

Thứ Tư

Tiếp Công dân định kỳ

Ban TCD

Đ/c Lê Văn Giáp

Chủ tịch UBND huyện

P.

Tiếp dân

Họp triển khai rà soát thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Tư pháp

Đ/c Trương Thị Tuyết Mai

Phó Chủ tịch UBND huyện

HTUB

Ngày Sinh hoạt Đảng

 

 

 

Họp Thường trực HĐND huyện tháng 5/2017

TT HĐND

Đ/c Lữ Đình Thi

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

HTG3

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm và Ban CHQS huyện, các Đồn biên phòng

Hạt Kiểm lâm huyện

Đ/c Lê Văn Giáp

Chủ tịch UBND huyện

HTUB

04

Thứ Năm

Sáng: Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ xã năm 2017

BCHQS

Đ/c Lê Văn Giáp

Chủ tịch UBND huyện

HTUB

Chiều: Lễ ký kết

- Chương trình phối hợp công tác giữa UBND huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Chương trình phối hợp công tác giữa UBND huyện và UBMTTQ huyện.

VP, BTGHU, TTUBMTTQ

Đ/c Lê Văn Giáp

Chủ tịch UBND huyện

HTUB

05

Thứ Sáu

Sáng: Lễ ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông

KT&HT

Đ/c Lê Văn Giáp

Chủ tịch UBND huyện

TTVH

Chiều: Họp Hội đồng giao đất theo hình thức định giá

TN&MT

Đ/c Lang Văn Minh

Phó Chủ tịch UBND huyện

HTG3

06

Thứ Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

07

Chủ Nhật

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

08

Thứ Hai

Chào cờ đầu tháng

 

Đ/c Lữ Đình Thi

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

CVVH

Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Đồng Văn

 

 

 

09

Thứ Ba

Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Tiền Phong

 

 

 

10

Thứ Tư

Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Quế Phong tiếp công dân định kỳ

Ban TCD

 

P.

Tiếp dân

Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Thông Thụ

 

 

 

Lãnh đạo huyện kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại một số xã

 

Đ/c Lê Văn Giáp

Chủ tịch UBND huyện

 

11

Thứ Năm

Thường trực HĐND huyện giám sát tại Hội đồng BT&HT TĐC CT Thủy điện Hủa Na

HĐBT&TĐC TĐ Hủa Na

Đ/c Lữ Đình Thi

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

HTG3

12

Thứ Sáu

Đi cơ sở

 

 

 

13

Thứ Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

14

Chủ Nhật

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

15

Thứ Hai

Tiếp Công dân định kỳ

Ban TCD

Đ/c Lê Văn Giáp

Chủ tịch UBND huyện

P.

Tiếp dân

Họp Tổ đại biểu số 1 HĐND huyện

TTHĐND

 

HTG3

16

Thứ Ba

Đi cơ sở

 

 

 

17

Thứ Tư

Họp giải quyết vướng mắc trong công tác hoàn tạm ứng vốn ngân sách Nhà nước

TC-KH

Đ/c Lê Văn Giáp

Chủ tịch UBND huyện

HTUB

18

Thứ Năm

Họp BCH Đảng bộ huyện

VPHU mời

Đ/c Lữ Đình Thi

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

HTHU

Họp Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện

TT HĐND

 

HTG3

19

Thứ Sáu

Hội nghị giao ban Khối Nông nghiệp

NN&PTNT

Đ/c Lang Văn Minh

Phó Chủ tịch UBND huyện

HTUB

20

Thứ Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

21

Chủ Nhật

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

22

Thứ Hai

Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Quế Phong tiếp công dân định kỳ

Ban TCD

 

P.

Tiếp dân

Họp ủy viên UBND huyện, phiên tháng 5/2017, với các nội dung:

Đ/c Lê Văn Giáp

Chủ tịch UBND huyện

HTUB

1. Báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp tháng 4/ 2017.

VP

2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh tháng 5/2017, nhiệm vụ giải pháp tháng 6/ 2017.

TC-KH

3. Báo cáo kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của BTV Huyện ủy về phát triển chăn nuôi (giai đoạn 2011- 2015) gắn với thực hiện Chỉ thị 15 của BTV Huyện ủy về cấm thả rông trâu bò*

NN&PTNT

4. Kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Thu Đông năm 2017.

NN&PTNT

5. Kế hoạch ra quân thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy.

Công an huyện

6. Báo cáo kết quả thực hiện công tác BT HT TĐC công trình thủy điện Hủa Na.

HĐBT&TĐC CTTĐ Hủa Na

23

Thứ Ba

Đi cơ sở

 

 

 

24

Thứ Tư

Hội thảo mô hình sản xuất giống lúa Japonica

NN&PTNT

Đ/c Lang Văn Minh

Phó Chủ tịch UBND huyện

HTUB

25

Thứ Năm

Đi cơ sở

 

 

 

26

Thứ Sáu

Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Luật HTX 2012

Ban PTNTMN

Đ/c Lang Văn Minh

Phó Chủ tịch UBND huyện

HTUB

27

Thứ Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

28

Chủ Nhật

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

29

Thứ Hai

Họp BTV Huyện ủy

VPHU mời

Đ/c Lữ Đình Thi

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

HT Số 2 HU

30

Thứ Ba

Đi cơ sở

 

 

 

31

Thứ Tư

Đi cơ sở

 

 

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu