Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Quế Phong: Tổng kết 5 nhiệm vụ huấn luyện lực lượng vũ trang (23/09/2015 02:35 PM)

Sáng ngày 23/9/2015 Ban chỉ huy quân sự huyện Quế Phong tổng kết 5 nhiệm vụ huấn luyện lực lượng vũ trang huyện Quế Phong và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Tới dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Ở huyện có đồng chí Trương Minh Cương, Phó CT UBND huyện. Lãnh đạo, cán bộ, sỹ quan, chỉ huy trưởng, trung đội dân quân thuộc các cơ quan đơn vị và 14 xã thị trấn.Toàn cảnh Hội nghị


Trong 5 năm qua, công tác huấn luyện lực lượng vũ trang huyện ngày càng đi vào nề nếp và đã gắn được  công tác huấn luyện với công tác giáo dục chính trị tư tưởng do đó năng lực tổ chức, chỉ huy, quản lý điều  hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ được nâng lên, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Cụ thể ban chỉ huy quân sự đã chủ động xây dựng kế hoạch diễn tập  chỉ huy tham mưa 1 bên 1 cấp trên bản đồ. Trong công tác huấn luyện chiến đấu, Ban chỉ huy quân sự thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ theo đúng quy định. Riêng công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ luôn đạt kết quả cao. Đến nay có 98, 44% quân số lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện. Công tác hội thao hội thi được duy trì đều đặn hàng năm, đạt nhiều thứ hạng cao….Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh luôn được các cấp ủy quan tâm. Cũng trong 5 năm qua, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh đã tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho gần 5000 người thuộc đối tượng 2; 3 và 4.Ngoài ra còn phối hợp với với phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường tổ chức học rải môn giáo dục quốc phòng cho học sinh.


Để công tác huấn nhiệm vụ đạt kết quả cao trong những năm tiếp theo, Ban chỉ huy quân sự tiếp tục đổi mới toàn diện công tác huấn luyện chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện phù hợp với tình hình địa phương. Huấn luyện lực lượng vũ trang thị xã theo phương châm “ cơ bản, thiết thực, vững chắc” coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với tình huống, phương án của địa phương. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, chỉ lệnh của cấp trên về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chấp hành các quy tắc an toàn trong huấn luyện, nâng cao chất lượng công tác hội thi hội thao.

Dịp này Hội đồng thi đua khen thưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Quế Phong đã trao tặng giấy khen cho Trung đội dân quân xã Hạnh Dich; Tiền Phong, Châu Kim và tự vệ Bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện 5 năm 2010-2015.


Vân Thanh

Đài TT-TH Quế Phong

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu