Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Ban chỉ huy quân sự huyện Quế Phong đã tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2019 (06/03/2019 08:43 AM)

Vừa qua, Ban chỉ huy quân sự huyện Quế Phong đã tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2019

Quá trình huấn luyện, Ban chỉ huy quân sự huyện Quế Phong đã phát lệnh chuyển trạng thái SSCĐ gồm các nội dung: chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên cao, tham mưu chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng - an ninh; chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho LLVT từ cao lên toàn bộ, tham mưu chuyển địa phương sang thời chiến; thực hành di chuyển cơ quan Ban CHQS huyện ra khu căn cứ giả định làm công tác chuẩn bị bảo đảm cho chiến đấu.

Đây là đợt huấn luyện giúp cho chỉ huy cơ quan, đơn vị nắm được thứ tự, nội dung các bước chuyển trạng thái SSCĐ, luyện tập thuần thục thứ tự, hành động của từng cá nhân, cơ quan. Qua đó, rút kinh nghiệm kịp thời để nâng cao chất lượng luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ của cơ quan, đơn vị trong thực hiện thế trận phòng thủ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao trình độ năng lực chỉ huy, điều hành cho cán bộ các cấp, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa chỉ huy, cơ quan và đơn vị trong tổ chức, chuẩn bị và thực hành chuyển trạng thái SSCĐ của lực lượng vũ trang huyện.

Do được chuẩn bị tốt về nội dung văn kiện, lực lượng, vật chất, phương tiện kỹ thuật, tổ chức luyện tập, quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu ý nghĩa của cuộc huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tập trung tối đa trí tuệ, lực lượng, phương tiện vật chất, tổ chức luyện tập đúng, đủ nội dung, kế hoạch gắn với thực tế địa bàn nên cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã bám sát nguyên tắc và vận dụng linh hoạt trong xử trí từng trạng thái SSCĐ, thực hành huấn luyện đạt kết quả cao, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị kỹ thuật./.

                                    Thực hiện Đình Đức

                                       Đài TT- TH huyện

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu