Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, LÀNG NGHỀ CẦN SỰ VÀO CUỘC TÍCH CỰC CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH (30/09/2016 09:46 AM)

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 27/7/2011 của  Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế hợp tác xã và kinh tế trang trại giai đoạn 2011- 2015 và những năm tiếp theo. Lĩnh vực kinh tế tập thể, kinh tế trang trại phát triển làng nghề đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước phát huy hiệu quả là cầu nối quan trọng để nông dân tiếp cận được với khoa học kỹ thuật, thị trường tiêu thụ, thay đổi dần tập quán canh tác lạc hậu, tư duy sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp.Đồng chí Lê Văn Giáp, Ch tch UBND huyn kim tra ti làng ngh Dt th cm ti bn Mòng xã Cm Mun


Toàn huyện hiện có 16 HTX đang hoạt động (đã giải thể 5 HTX) trong đó có nhiều HTX hoạt động tương đối hiệu quả, nhiều cách làm mới, phát huy được vai trò của HTX trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là khi có Luật HTX năm 2012, các HTX đã tích cực chuyển đổi sang hoạt động theo Luật mới, cách làm mới, được người dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao như: HTX sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Quế Phong, HTX nông nghiệp và sản xuất chế biến nứa lùng Quế Sơn, HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Mường Nọc... Kinh tế trang trại cũng ngày càng được quan tâm và phát triển, hiện có 168 trang trại lớn nhỏ, có 7 trang trại được công nhận theo Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ NN&PTNT, có 678 gia trại đã tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân, góp phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo và làm giàu trên địa bàn. Công tác phát triển làng nghề và làng có nghề được quan tâm hỗ trợ, toàn huyện hiện có 3 làng nghề và 7 làng có nghề đã tạo được nhiều sản phẩm có giá trị về mặt kinh tế và xã hội đang từng bước khẳng định được chỗ đứng trên thị trường.


Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại như: Một số HTX hoạt động không hiệu quả hoặc không hoặt động do thiếu việc làm, khó tiếp cận nguồn vốn và do năng lực quản lý của các HTX còn yếu. Các HTX và trang trại chưa có kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể, chưa tiếp cận được với thị trường, thậm chí có một số HTX đang  có tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước.


Để kinh tế tập thể và làng nghề trong thời gian tới có những bước phát triển bền vững, rất cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, đặc biệt là công tác tạo việc làm, tiếp cận nguồn vốn vay và đầu ra sản phẩm: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội cần tạo cơ chế thông thoáng, khuyến khích các HTX, trang trại được công nhận vay vốn theo chính sách hỗ trợ lãi suất của Nhà nước; Ủy ban nhân dân các xã cần quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và tạo việc làm cho các HTX hoạt động, ưu tiên cấp đất cho các HTX xây dựng văn phòng theo Luật HTX năm 2012; Ủy ban nhân dân huyện cần có chính sách tích tụ ruộng đất cho các HTX thuê để sản xuất, khai thác những vùng đất chưa phát huy hiệu quả trong sản xuất. Xây dựng cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm cho các làng nghề, các HTX và các trang trại trên địa bàn, từ đó tìm kiếm đầu ra sản phẩm kích cầu cho các HTX, trang trại, làng nghề sản xuất. Có chính sách hỗ trợ lãi suất cho các HTX, trang trại vay vốn sản xuất từ đó kinh tế tập thể và làng nghề mới thực sự là cầu nối của nông dân với khoa học công nghệ, việc làm và thị trường tiêu thu./.


BAN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MIỀN NÚI HUYỆN QUẾ PHONG

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu