Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Công bố kết quả bầu cử Đại biểu HĐND huyện Quế Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021 (31/05/2016 02:12 PM)

Uỷ ban bầu cử huyện Quế Phong vừa ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBBC ngày 30/5/2016 về việc công nhận kết quả bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quế Phong khóa XVIII,nhiệm kỳ 2016 -2021 theo từng đơn vị bầu cử.

Theo đó, tại 14 đơn  vị bầu cử của huyện có 35 đại biểu trúng cử đại biểu HĐNĐ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021,  như sau:

 

TT

Họ tên

Số phiếu được bầu

Tỷ lệ %

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm: Xã Tri Lễ

1

Lô Văn Điệp

4.957

96,2

2

Già Y Dìa

4.784

92,9

3

Trịnh Xuân Dũng

4.699

91,2

4

Vi Thị Thương

4.539

88,1

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm: Xã Nậm Nhoóng

1

Lữ Trung Thành

1.257

88,6

2

Sầm Văn Duyệt

1.037

73,1

Đơn vị bầu sử số 3: Gồm: Xã Châu Thôn

1

Vi Văn Chín

2.097

83,9

2

Bùi Văn Hiền

1.890

75,6

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm: Xã Cắm muộn

1

Lô Thị Sơn

3.006

77,1

2

Lữ Thanh Bình

2.927

75,0

3

Nguyễn Cảnh Dật

2.806

71,9

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm: Xã Quang Phong

1

Hà Ngọc Thi

3.417

87,6

2

Sầm Thành Truyền

3.203

82,1

3

Trương Thị Tuyết Mai

3.107

79,7

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm: Xã Nậm Giải

1

Sầm Văn Thành

1.213

94,8

2

Nguyễn Thành Tâm

1.022

79,8

Đơn vị bầu cử số 7: Gồm: Xã Châu Kim

1

Lương Văn Sơn

2.723

96,9

2

Lô Thị Châu

2.481

88,3

Đơn vị bầu cử số 8: Gồm: Xã Mường Nọc

1

Hà Thị Tuyết

3.596

87,8

2

Lô Thị Hồng

3.423

83,5

3

Lê Đình Thắng

2.914

71,8

Đơn vị bầu cử số 9: Gồm: Thị trấn Kim Sơn

1

Lữ Đình Thi

2.150

86,6

2

Trần Thị Thúy Hằng

2.029

81,7

Đơn vị bầu cử số 10: Gồm: Xã Quế Sơn

1

Nguyễn Tiến Dũng

2.453

94,1

2

Nguyễn Sỹ Hiền

2.158

81,7

Đơn vị bầu cử số 11: Gồm: Xã Tiền Phong

1

Võ Khánh Toàn

6.545

96,6

2

Lê Văn Giáp

6.540

96,5

3

Nguyễn Thị Ngọc

6.106

90,1

4

Vi Thị Vân

5.833

86,1

Đơn vị bầu cử số 12: Gồm: Xã Hạnh Dịch

1

Lương Tiến Lê

1.987

88,7

2

Trần Hữu Đàn

1.976

88,2

Đơn vị bầu cử số 13: Gồm: Xã Đồng Văn

1

Lương Thái Quý

1.885

91,5

2

Vi Văn Giang

1.838

89,3

Đơn vị bầu cử số 14: Gồm: Xã Thông Thụ

1

Lương Thị Hồng

2.903

97,8

2

Lưu Văn Hùng

2.767

93,2

 


Ninh Tiến Anh                       

Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu