Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Quế Phong: Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên (23/10/2020 08:37 PM)

Thời gian qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Đảng bộ huyện Quế Phong còn chú trọng công tác phát triển đảng viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đảng bộ huyện Quế Phong có 34 TCCSĐ, trong đó có 19 đảng bộ và 15 chi bộ cơ sở trực thuộc. Tổng chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là 218 chi bộ, trong đó có 107 chi bộ khối, xóm, bản và 111 chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển Đảng cho các TCCSĐ. Để nâng cao nhận thức chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, hằng năm, Đảng ủy cơ sở đều giao chỉ tiêu cụ thể đối với các chi bộ thôn, bản. Các cấp ủy phân công cấp ủy viên hoặc đảng viên chính thức có kinh nghiệm trong công tác Đảng, có uy tín, am hiểu về phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số về sinh hoạt tại thôn, bản, để xây dựng lực lượng nòng cốt.... Nhờ đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn huyện đã kết nạp được 931 đảng viên, đạt 100,34% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra.

         Thực tế, việc phát triển đảng viên trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn, nguồn phát triển đảng viên chủ yếu dựa vào lực lượng thanh niên, nhưng hiện nay lực lượng này số thì đi học, một số đi làm ăn xa hoặc làm trong các công ty, doanh nghiệp không có thời gian tham gia sinh hoạt đảng. Số thanh niên ở nhà trình độ, năng lực hạn chế, lại thiếu ý chí phấn đấu, ngại tham gia sinh hoạt các đoàn thể hoặc không mặn mà nên khó có thể bồi dưỡng trở thành quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Chính vì vậy, để làm tốt công tác phát triển đảng viên, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

          Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, đoàn thể, đơn vị, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những người đứng đầu ở các đoàn thể. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, ngoài thực hiện những nội dung theo Điều lệ Đảng, các chi bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt mở rộng, có sự góp mặt của trưởng các đoàn thể để nắm bắt, sát sao những nội dung trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội, phong trào của địa phương. Trên cơ sở này, các đoàn thể tổ chức nghiêm túc lịch sinh hoạt, hằng tháng đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, đảng ủy giao; quan tâm, rà soát đoàn viên, hội viên ưu tú để bồi dưỡng, phát triển, tạo nguồn cho Đảng.

 

Lễ kết nạp đảng viên tại Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt


        Thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Thời gian qua, huyện đã chỉ đạo các chi bộ rà soát, sàng lọc quần chúng, chỉ kết nạp vào Đảng những quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn. Năm 2019, huyện Quế Phong đã phát triển 110 đảng viên mới. Đội ngũ đảng viên mới đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, xung kích, trở thành những hạt nhân trong tuyên truyền, vận động cũng như đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc tại địa phương.
 

         Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện hiệu quả Chỉ thị 28-CT/TW, trong đó chú trọng chất lượng đảng viên mới kết nạp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn. Đồng thời, huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở đảng và tạo nguồn để phát triển đảng viên ở vùng dân tộc thiểu số./.


Văn Thi - Ban Tổ chức Huyện ủy Quế Phong

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu