Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Quế Phong: Tổ chức giám sát và phản biện xã hội năm 2020 theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính Trị (23/10/2020 08:31 PM)

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc "Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội". Được sự phê duyệt của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch và thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành quy chế cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Đảng ủy các xã Tiền Phong, Cắm Muộn và thị trấn Kim Sơn. Ngày 21/10/2020, Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Thị Hiệp –Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Tiền Phong về việc thực hiện Quyết định số 289 tại đơn vị.

Quy chế cán bộ Đoàn theo Quyết định 289-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã được Đảng ủy xã Tiền Phong triển khai nghiêm túc và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng, bố trí, sử dụng được quan tâm thực hiện. Việc đánh giá, nhận xét đội ngũ cán bộ đoàn được triển khai nghiêm túc hàng năm, trên tinh thần khách quan, toàn diện, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đội ngũ cán bộ đoàn cấp xã từng bước được chuẩn hóa, cán bộ đoàn xã được quan tâm cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lí luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ như đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã được cử đi học trung cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do các Đoàn cấp trên tổ chức. Nhiều cán bộ được rèn luyện, trưởng thành và là nguồn cán bộ cho Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội cấp xã. Chỉ tính riêng trong năm 2020 đã có 02 lượt đồng chí Bí thư Đoàn xã được trưởng thành Đoàn sang bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã, đã tổ chức kiện toàn thực hiện xong các quy trình bổ sung Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV Đoàn xã nhiệm kỳ 2017-2022, không có cán bộ Đoàn quá tuổi trưởng thành Đoàn theo quy định. Các đồng chí Bí thư các chi đoàn cũng được cấp ủy từ xã, đến các chi bộ quan tâm trong các hoạt động, một số đồng chí được tín nhiệm tham gia vào ban quản lý thôn bản. Bên cạnh sự quan tâm của Đảng ủy, cán bộ Đoàn của xã cũng được HĐND, UBND xã quan tâm về kinh phí hoạt động và chế độ phụ cấp đối với cán bộ Đoàn cấp cơ sở, cụ thể: Đối với tổ chức đoàn xã bố trí khoán kinh phí hoạt động là 9.000.000 đồng/năm, ngoài ra còn được hỗ trợ thêm kinh phí ở một số hoạt động khác. Các chế độ lương, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ Bí thư Đoàn xã, Phó Bí thư, Ủy viên BTV Đoàn xã và các chi đoàn đều đảm bảo kịp thời, theo quy định. Tuy nhiên, bên cạnh đó việc thực hiện quy chế cán bộ đoàn còn một số tồn tại như công tác quy hoạch cán bộ đoàn còn gặp khó khăn do độ tuổi và tính ổn định trong đội ngũ cán bộ, số bí thư chi đoàn biến động liên tục nên phải tiến hành kiện toàn nhiều lần ảnh hưởng đến hoạt động, cán bộ không chuyên trách của Đoàn làm việc tại xã chưa có công việc khác trong xã để kiêm nhiệm nên cũng khó khăn trong nâng cao chất lượng hoạt động do thu nhập còn thấp, công tác thu đua khen thưởng chưa có tính riêng cho Đoàn, chủ yếu lồng ghép vào công tác đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng cán bộ, công chức hàng năm của xã


Đồng chí Sầm Việt Hùng-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiền Phong trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn tại đơn vị

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Sầm Việt Hùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng nêu lên một số khó khăn trong việc thực hiện Quyết định 289 tại đơn vị  và đề xuất Đoàn giám sát kiến nghị với cấp ủy, Đoàn cấp trên một số nội dung để thực hiện tốt hơn quy chế cán bộ Đoàn trong thời gian sắp tới tại đơn vị, đặc biệt là xem xét việc nâng thêm tuổi đối với cán bộ Đoàn để phù hợp với tình hình và bố trí đầu ra khi cán bộ Đoàn trưởng thành.


Đồng chí Nguyễn Thị Hiệp - HUV-Bí thư Huyện đoàn thay mặt đoàn giám sát kết luận buổi làm việc


Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hiệp đánh giá cao sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy xã Tiền Phong đối với công tác thanh niên nói chung và công tác cán bộ đoàn nói riêng, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cũng như các chế độ chính sách. Đồng chí đề nghị bổ sung thêm vào báo cáo một số số liệu cụ thể đã thực hiện tại xã liên quan đến việc thực hiện Quyết định 289-QĐ/TW. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị cấp ủy xã tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện hơn đối với công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, điều động và chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn trong xã, đặc biệt quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ đoàn tham gia hoàn thiện trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của Đoàn, tiếp tục quan tâm sắp xếp đầu ra cho cán bộ Đoàn khi đến tuổi trong thời gian sắp tới và thường xuyên có sự phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động của Đoàn xã để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đối với các đề xuất của Đảng ủy xã, Đoàn giám sát tiếp thu và sẽ tiến hành tổng hợp, nghiên cứu xem xét kiến nghị cấp trên trong thời gian tới./.


Hải Duy – Huyện đoàn Quế Phong.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu