Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Hội nghị tổng kết công tác ủy thác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (22/01/2021 04:14 PM)

Sáng ngày 21/01/2021, Tại Hội trường gác 3 - Cơ quan MTTQ & các Đoàn thể huyện Quế Phong, Hội Liên hiệp Phụ nữ - Hội Nông Dân - Hội Cựu chiến binh - Đoàn Thanh Niên - Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác ủy thác năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Về dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện; đại diện lãnh đạo Ngân hàng CSXH và cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn; Lãnh đạo và cán bộ quản lý thuộc 4 tổ chức (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Huyện Đoàn; đại diện các hội nhận ủy thác các xã, thị trấn, các tổ vay vốn cơ sở trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Đồng chí Đặng Xuân Huy - Phó Giám đốc ngân hàng CSXH huyện báo cáo tổng kết hoạt động tín dụng năm 2020. Triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Năm 2020 các tổ chức nhận ủy thác các cấp đã tiếp tục chủ động đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, trong đó tập trung quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền về huy động tiền gửi tiết kiệm thị trường, tiết kiệm gửi góp linh hoạt khách hàng giao dịch tại xã, chú trọng tuyên truyền việc nâng cao chất lượng họp bình xét, cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, trả lãi, gốc đầy đủ, đúng theo kỳ hạn đã thỏa thuận, cũng như tuyên truyền về những gương làm ăn giỏi, điển hình thông qua việc vay vốn tín dụng ưu đãi, tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng mới, đặc biệt tuyên truyền và thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid19. Tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Tổng dư nợ thông qua uỷ thác đến ngày 31/12/2020 đạt 368.371 triệu đồng, tăng 30.290 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng so với đầu năm là 8,9%, chiếm 98,8% tổng dư­ nợ, với 10.336 khách hàng còn dư nợ, thông qua 17 chương trình đang triển khai thực hiện, 277 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Chất lượng tín dụng ủy thác nợ quá hạn thông qua uỷ thác năm 2020 giảm 168 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ giảm so với đầu năm là 21%, chiếm 0,17% tổng dư­ nợ nhận ủy thác, chiếm 99% tổng nợ quá hạn của toàn huyện. Nợ khoanh giảm so với đầu năm 864 triệu đồng. Huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ đạt 17.691 triệu đồng tăng so với đầu năm 3.496 triệu đồng hoàn thành 102% kế hoạch. Huy động theo lãi suất thị trường đạt 28.757 triệu đồng, tăng so với đầu năm 5.691 triệu đồng hoàn thành 102% kế hoạch. Một số xã đạt kết quả tốt là: Thị Trấn, Nậm Nhoóng, Châu Kim, Tiền phong, Tri Lễ... Chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV , toàn huyện có 210/278 tổ tốt chiếm 75,6%, có 63/278 tổ khá chiếm 22,6%, có 5 tổ trung bình chiếm 1,8%, Không có tổ yếu, chất lượng tổ ngày càng được cải thiện. Công tác hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn, công tác hoạt động tại điểm giao dịch xã, công tác tham mưu cho chính quyền địa phương, công tác đối chiếu phân tích nợ được 4 ngành đoàn thể và Ngân hàng CSXH tổ chức phối hợp thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Trong quá trình hoạt động các đơn vị nhận ủy thác đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch, thông qua công tác kiểm tra của các tổ chức hội nhận ủy thác cho thấy cơ bản nguồn vốn chính sách đều đến đúng đối tượng thụ hưởng, đa số các hộ sử dụng đúng mục đích, hoạt động của hội đoàn thể cấp xã và hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn đã làm tốt vai trò cầu nối giữa người nghèo và các đối tượng chính sách khác với Ngân hàng CSXH, giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận với chính sách tín dụng ưu đãi. Phát biểu tham luận tại hội nghị đại diện các tổ chức cấp huyện, cấp xã, các tổ tiết kiệm vay vốn đã nhất trí cao với nội dung của báo cáo tổng kết hoạt động 2020, đề xuất thêm một số giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong công tác ủy thác năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Khoa Văn - Giám đốc NHCSXH huyện  Phát biểu chỉ đạo hội nghị


 Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Khoa Văn - Giám đốc NHCSXH huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà NHCSXH cùng các tổ chức chính trị xã hội đã phối hợp trong việc đưa tín dụng chính sách đến với người dân. Đề nghị thời gian tới, cần tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về tín dụng chính sách; chỉ đạo tổ chức chính trị các cấp thực hiện tốt nội dung công việc ủy thác, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, hạn chế phát sinh; phối hợp với NHCSXH trong việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng CSXH; nhân rộng các mô hình điển hình, hiệu quả, nhất là tại các vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số...

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  


Tại hội nghị Ngân Hàng CSXH huyện, các tổ chức Hội nhận ủy thác cấp huyện đã biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động của ngân hàng CSXH huyện trong năm 2020. Hội nghị đã bế mạc và thành công tốt đẹp./.

Lang Thị Hoa

Hội LHPN huyện Quế Phong

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu