Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Tập huấn kỹ năng truyền thông về bình đẳng nam nữ về quyền sử dụng đất (29/10/2020 04:18 PM)

Trong hai ngày 28 - 29/10, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA), phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông quy định pháp luật về quyền bình đẳng nam nữ trong sử dụng đất. Tham dự có cán bộ Địa chính, Tư pháp -  Hộ tịch, Hội phụ nữ, Nông dân của 13 xã, thị trấn.Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn lý thuyết và thực hành các kỹ năng: Xây dựng kế hoạch tổ chức buổi truyền thông cộng đồng; thúc đẩy buổi truyền thông cộng đồng và viết tin bài truyền thông. Trong quá trình tập huấn các học viên được thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong truyền thông tại cơ sở…qua đó giúp cho học viên hiểu, có thêm kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng thúc đẩy, kỹ năng động viên, kỹ năng lắng nghe để có buổi truyền thông hiệu quả nhất.

Khóa tập huấn này là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số”. Sau khóa tập huấn các học viên sẽ là những tuyên truyền viên tổ chức, triển khai buổi truyền thông quy định pháp luật về quyền bình đẳng nam nữ trong sử dụng đất đai tại các cộng đồng dân cư địa phương./.

Thúy Hằng – Đình Đức

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu