Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Đảng bộ xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) Đại hội đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 (24/06/2020 09:23 PM)

Với chủ đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới mạnh mẽ, phát huy dân chủ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tri Lễ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ chiều ngày 12/6 đến ngày 13/6/2020 đã thành công tốt đẹp.

Về dự Đại hội có đồng chí Lang Văn Minh, UV Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Lưu Văn Hùng, Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số ban Đảng; đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Tri Lễ, Đoàn kinh tế Quốc phòng 4; đại diện một số cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; nguyên lãnh đạo chủ chốt cấp xã qua các thời kỳ và 220 đại biểu đại diện cho hơn 620 đảng viên của Đảng bộ.

 Toàn cảnh Đại hội

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND – UBND huyện và các ban, ngành, đoàn thể câp huyện, cùng với sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vươn lên của toàn Đảng bộ và Nhân dân xã nhà nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trong.

Về phát triển kinh tế, trong giai đoạn 2015 – 2020 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 6,08%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 9,4 triệu đồng năm 2015 lên 16,26 triệu đồng vào năm 2020.

Văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân; các giá trị, bản sắc văn hóa tiếp tục được giữ gìn, bảo tồn và phát huy; chất lượng giáo dục  - đào tạo, chất lượng khám và điều trị bệnh cho Nhân dân được nâng lên.

Là một xã biên giới nên nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn luôn được cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện. Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, không có đột biến, bất ngờ và điểm nóng xảy ra.

Vai trò của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc cụ thể hóa và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội đề ra.

Công tác xây dựng Đảng luôn được đặc biệt coi trọng và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiều nội dung, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thường xuyên quan tâm đến công tác đào taọ, bồi dưỡng cán bộ, góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tuy nhiên, Tri lễ vẫn là một xã nghèo, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương. Việc nhân rộng các mô hình kinh tế vườn hộ, vườn rừng còn ít, hiệu quả đạt chưa cao. Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn vẫn còn thấp so với yêu cầu, công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản chưa chặt chẽ. Ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường chưa cao. Hoạt động của tội phạm và các tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra.

Hoạt động của HĐND đổi mới còn chậm, công tác chỉ đạo điều hành của UBND trên một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có mặt còn hạn chế.

Việc triển khai, tổ chức học tập và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp có lúc còn chậm so với yêu cầu; công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa mạnh. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn chậm đổi mới.

Đồng chí Lang Văn Minh, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2020 – 2025 đó là: Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tận dụng những lợi thế, nguồn lực trên địa bàn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị trên đơn vị diện tích. Đẩy mạnh công tác tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại tập trung, tạo bước đi vững chắc, nâng cao đời sống và thu nhập cho nhân dân. Tăng cường và củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, không để tình huống đột xuất,bất ngờ xảy ra. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, củng cố hệ thống chính trị từ xã đến xóm, bản ngày càng vững mạnh. Đại hội đã thông qua 7 chỉ tiêu kinh tế, 12 chỉ tiêu văn hóa – xã hội và bảo vệ môi trường, 3 chỉ tiêu về quốc phòng – an ninh và 5 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng. 

Đồng chí Lang Văn Minh, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy tặng hoa chúc mừng  Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII,

 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, tại Đại hội các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 16 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu 19 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Vi Văn Du – Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc xã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tri Lễ nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 

Kim Nguyên

Ban Tuyên giáo HU

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu