Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Uỷ ban nhân dân (19/05/2011 11:09 AM)

I. Ban Lãnh đạo:


1. Ông: Lê Văn Giáp

               Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

 Điện thoại:  0912343616

 Email: chutich@quephong.nghean.gov.vn

 

2. Ông: Bùi Văn Hiền

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0915228255

Email:  hienbv@quephong.nghean.gov.vn

          

3. Bà: Lô Thị Nguyệt

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0906225055

Email: nguyetlt@quephong.nghean.gov.vn

 

II. Các phòng chuyên môn:


1. Văn phòng HĐND – UBND

Ban Lãnh đạo:

Bà: Lang Thị Hằng  - Chánh Văn phòng

ĐT: 0869173996

Ông: Lê Minh Kính - Phó Chánh Văn phòng

ĐT: 02388998388

Ông: Ninh Tiến Anh - Phó Chánh Văn phòng

ĐT: 0988533633  

2. Thanh tra huyện

Ban Lãnh đạo:

Ông: Trương Đình Xuân -Chánh Thanh tra

ĐT: 0976313061  

Ông: Sầm Văn Khoa - Phó Chánh Thanh tra

ĐT: 0984962956     

3. Phòng Nội Vụ

      Ban Lãnh đạo:

              Ông: Nguyễn Quốc Lâm - Trưởng phòng

 ĐT: 0976313061 

 Ông: Vi Văn Dũng - Phó phòng

 ĐT: 0917757558

              

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

             Ban Lãnh đạo:

             Ông: Lô Minh Điệp -Trưởng phòng

             ĐT : 0906179678

              Ông: Lô Đình Vượng

              ĐT: 0973655445

             Bà:                                           

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch

             Điện thoại: 023885132

                                                             

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

             Điện thoại: 023885448  

                                                           

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường

             Điện thoại: 023885062

                                                             

8. Phòng Tư Pháp

             Điện thoại: 023886176  

                                                           

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo

             Điện thoại: 023885343 

                                                            

10. Phòng Y tế

             Điện thoại: 023886187

                                                             

11. Phòng Văn hóa và Thông tin

             Điện thoại: 023885 063  

                                                         

12. Phòng Dân tộc

       Điện thoại:

                                                            

13. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

         Điện thoại: 023885286                                                              

 

III. Các đơn vị hành chính cấp xã:

 

1. Thị trấn Kim Sơn

2. Xã Tiền Phong

3. Xã Mường Nọc

4. Xã Châu Kim

5. Xã Châu Thôn

6. Xã Nậm Giải

7. Xã Nậm Nhoóng

8. Xã Tri Lễ

9. Xã Quang Phong

10. Xã Cắm Muộn

11. Xã Hạnh Dịch

12. Xã Đồng Văn

13. Xã Thông Thụ


IV. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện:

1.      1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

2.      2. Trung tâm GDNN-GDTX huyện

3.      3. Cơ sở Cai nghiện ma túy tự nguyện huyện Quế Phong

4.      4.  Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện

5.      5. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu