Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Danh sách Đại biểu HĐND huyện Quế Phong khóa XII, Nhiệm kỳ 2011-2016 (01/07/2015 10:12 AM)

T

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lữ Đình Thi

Chủ tịch HĐND huyện

2

Lê văn Giáp

Đại biểu HĐND huyện

3

Trương Thị Tuyết Mai

Đại biểu HĐND huyện

4

Lưu Văn Hùng

Phó Chủ tịch HĐND huyện

5

Trần Hữu Đàn

Phó Chủ tịch HĐND huyện

6

Hà Ngọc Thi

Trưởng ban Kinh tế

7

Nguyễn Cảnh Dật

Phó Trưởng Ban Kinh tế

8

Trần Hữu Đàn

Trưởng Ban Pháp chế

9

NguyễnThànhTâm

Phó Trưởng Ban Pháp chế

10

Hà Thị Tuyết

Trưởng Ban Dân tộc

11

Vi Thị Thương

Phó Trưởng ban Dân tộc

12

Vi Văn Giang

Đại biểu HĐND huyện

13

Lữ Thanh Bình

Đại biểu HĐND huyện

14

Lô Thị Châu

Đại biểu HĐND huyện

15

Vi Văn Chín

Đại biểu HĐND huyện

16

Già Y Dìa

Đại biểu HĐND huyện

17

Nguyễn Tiến Dũng

Đại biểu HĐND huyện

18

Trịnh Xuân Dũng

Đại biểu HĐND huyện

19

Lô Văn Điệp

Đại biểu HĐND huyện

20

Bùi Văn Hiền

Đại biểu HĐND huyện

21

Lô Thị Hồng

Đại biểu HĐND huyện

22

Lương Thi Hồng

Đại biểu HĐND huyện

23

Trần Thị Thúy Hằng

Đại biểu HĐND huyện

24

Lương Tiến Lê

Đại biểu HĐND huyện

25

Lê Đình Thắng

Đại biểu HĐND huyện

26

Nguyễn Thi Ngọc

Đại biểu HĐND huyện

27

Lê Thái Quý

Đại biểu HĐND huyện

28

Lô Thị Sơn

Đại biểu HĐND huyện

29

Võ Khánh Toàn

Đại biểu HĐND huyện

30

Lữ Trung Thành

Đại biểu HĐND huyện

31

Sầm Văn Thành

Đại biểu HĐND huyện

32

Sầm Thanh Truyền

Đại biểu HĐND huyện

33

Vi Thị Vân

Đại biểu HĐND huyện

34

Nguyễn Sỹ Hiền

Đại biểu HĐND huyện

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu