Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Kỳ họp thứ chín - Tài liệu đại biểu tự nghiên cứu gửi trước kỳ họp (02/07/2019 08:44 AM)

1- Nội quy của kỳ họp


2- Định hướng thảo luận


3- Phiếu đăng ký nội dung chất vấn tại kỳ họp


4- Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019;


5- Báo cáo của UBND huyện thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2019;


6- Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018;


7- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 25/12/2018 về Kế hoạch đầu tư công năm 2019.


8- Báo cáo kết quả giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Thuỷ điện Hủa Na.


9- Báo cáo việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.


10- Báo cáo việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.


11- Báo cáo kết quả đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.


12- Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư­ khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.


13- Báo cáo về hoạt động của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.


14- Báo cáo về việc xử lý các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện.


15- Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XVIII;


16- Báo cáo của UBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XVIII;


17- Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 6 tháng cuối năm 2019;


18- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viện kiểm sát Nhân dân huyện trong 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019;


19- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tòa án Nhân dân huyện trong 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019;


20- Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự huyện trong 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019;


21- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;


22- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện;


23- Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện.


(Nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ Mr Ninh Anh 0988.533.633, email: ninhanhus@gmail.com)

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu