Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Danh bạ các xã, thị trấn (13/04/2018 05:05 PM)

TT

Đơn vị

Địa chỉ Email

Số điện thoại

1

Thị trấn Kim Sơn

kimson@quephong.nghean.gov.vn

0916678616

2

Xã Mường Nọc

muongnoc@quephong.nghean.gov.vn

0942.455.207

3

Xã Châu Kim

chaukim@quephong.nghean.gov.vn

0196202858

4

Xã Tiền Phong

tienphong@quephong.nghean.gov.vn

0915231689

5

Xã Quế Sơn

queson@quephong.nghean.gov.vn

02383885997

0912787595

6

Xã Hạnh Dịch

hanhdich@quephong.nghean.gov.vn

01675.518.993

7

Xã Đồng Văn

dongvan@quephong.nghean.gov.vn

0945.999.283

8

Xã Thông Thụ

thongthu@quephong.nghean.gov.vn

0916664178

9

Xã Châu Thôn

chauthon@quephong.nghean.gov.vn

0915.232.711

10

Xã Cắm Muộn

cammuon@quephong.nghean.gov.vn

0988.865.591

11

Xã Quang Phong

quangphong@quephong.nghean.gov.vn

01276.811.090

12

Xã Tri Lễ

trile@quephong.nghean.gov.vn

0972.050.650

13

Xã Nậm Nhóng

namnhong@quephong.nghean.gov.vn

0969.010.333

14

Xã Nậm Giải

namgiai@quephong.nghean.gov.vn

0964.829.599

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu