Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Quế Phong: Lĩnh vực văn hóa xã hội - Một nhiệm kỳ nhìn lại (08/05/2015 08:04 AM)

         Trong những ngày này, đến đâu trên địa bàn huyện vùng cao Quế Phong  cũng thấy cờ hoa và biểu ngữ đón chào đại hội đảng các cấp và đại hội huyện Đảng bộ Quế Phong khóa XXI. Người dân Quế Phong hướng về đại hội Đảng bằng những việc làm thiết thực và bổ ích. Niềm tin ấy được nhân lên từ những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.  Kinh tế phát triển, đời sống tinh thần vật chất của người dân được cải thiện và nâng cao. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được những thành tựu quan trọng làm cho bộ mặt nông thôn Quế Phong khởi  sắc vươn lên.  


 

Thị trấn Kim sơn ngày càng khang trang, phát triển


         Xác định văn hóa xã hội là món ăn tinh thần, là nền tảng cho mọi hoạt đông cách mạng.Vì thế trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Quế Phong luôn bám sát mục tiêu,nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XX đề ra..Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - VHXH- QPAN và xây dựng Đảng. Chú trọng đẩy mạnh cuộc vận động.”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.


        Tập trung lãnh đạo,chỉ đạo, các cấp, các ngành nâng cao chất lượng sinh hoạt văn hóa, xã hội. Quan tâm công tác xã hội hóa giáo dục, y tế. Đổi mới và nâng cao công tác thông tin tuyên truyền về đại hội Đảng và các ngày lễ trọng đại của đất nước và nhiệm vụ chính trị địa phương. Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thông tin thể thao  ở cơ sở. Đầu tư đồng bộ thiết chế văn hóa ở khu dân cư. Xây dựng đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, văn minh đô thị.


        Với sự nổ lực và ý chí vươn lên, thị trấn Kim Sơn đang phấn đấu để đạt chuẩn văn minh đô Thị. Riêng các xã vùng sâu, vùng xa tranh thủ sự đầu tư của Đảng, nhà nước cho xã nghèo, xây dựng thiết chế văn hóa, nhà văn hóa cộng đồng. Xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong ma chay,cưới hỏi.Chú trọng xây dựng đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa. Nhất là xây dựng gia đình mẫu mực, ít con.Quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.Tôn tạo khu di tích lịch sử, đền 9 gian để các thế hệ con cháu hướng về cội nguồn dân tộc.   


        Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nói  nói chung và cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu nói riêng”  thực sự lan tỏa, gắn chặt với việc thực tiễn của địa  phương. Các đơn vị thôn, xóm, tổ dân cư đã  chủ động xây dựng các quy ước,hương ước văn hóa. Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động  xác định công tác tuyên truyền vận động là nhiệm vụ hết sức quan trọng, phải được làm thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Qua đó, cuộc vận động đã  trở thành phong trào, phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, từng bước tăng cường được mối quan hệ đại đoàn kết giữa các dân tộc, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, mối quan hệ giữa mỗi người, mỗi nhà ngày càng thêm gắn bó tốt đẹp.Các tệ nạn xã  hội, hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan từng bước được đẩy lùi. Phong trào văn hóa, văn nghệ được phát triển rộng khắp với nhiều dân tộc, nhiều  thành phần, nhiều lứa tuổi tham gia, tạo nên bức tranh văn hóa  nhiều mầu sắc, góp phần khơi dậy, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân  tộc.Bên cạnh đó góp phần làm thay đổi tư duy, ý thức tập tục lạc hậu của bà con các dân tộc.Từ đó tạo ra bước đột phá mạnh mẽ  trong đời sống xã hội. Và trở thành một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp  trong cộng đồng dân cư. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Đảng bộ huyện Quế Phong đã  thể chế hóa được các NQ của Đảng đi vào cuộc sống, được người dân đồng thuận, ủng hộ.Việc xây dựng gia đình, làng bản, khối xóm khu dân cư văn hóa  và xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trong. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Có 65.8%  gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.47 % xóm bản đạt tiêu chuẩn “Làng văn hóa. Năm 2014, có 2 đơn vị đạt đơn vị văn hóa tiêu biểu cấp huyện đó là khối 9 thị trấn Kim Sơn và xóm 2 xã Quế Sơn.      


      Trên lĩnh vực giáo dục đào tạo có bước chuyến  biến rõ nét. Thực hiện cuộc vận động “Hai không”đã đem lại hiệu quả thiết thực.Có 11/14 xã đạt  phổ cặp giáo dục mầm non. 21/46 trường được công nhận đạt chuẩn mức độ 1.Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng. Đến nay, đã có 10/14 xã - thị được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, Hoạt động văn hóa thể thao, Phát thanh truyền hình được duy trì ổn định và ngày càng phát triển từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân.  


      Những thành quả đạt được là hết sức quan trọng, thể hiện sự nổ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quế Phong. Đây cũng là nền tảng, là sức mạnh, là tiền đề để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện nhà tiếp tục bứt phá vươn lên, vững bước xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh, văn minh và tiến bộ trong nhiệm kỳ tới ./.


Kim Liêng - Thúy Hằng

Đài TT-TH Quế Phong

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu