Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
72/QĐ-UBND 05/03/2019 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 huyện Quế Phong Tải về
Số: 122/2018/NĐ-CP 17/09/2018 Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Tải về
2057/HD-SNV 28/11/2017 Hướng dẫn Đánh giá và phân loại, công chức, viên chức Tải về
08/2017/TT-BNV 27/10/2017 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Tải về
05/2018/QĐ-UBND 14/05/2018 Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các Ban Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Đoàn thể cấp huyện; các phòng, ban, ngành cấp huyện; các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tải về
405/QĐ-UBND 03/10/2018 Quyết định Về việc phân chia cụm, khối thi đua và phân công thành viên Hội đồng TĐKT huyện theo dõi, chỉ đạo các khối, cụm thi đua năm 2018 Tải về
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị Định Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua, khen thưởng Tải về
1364/UBND – NV 02/10/2018 Về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và công tác thi đua – khen thưởng năm 2018 Tải về
4062/QĐ-UBND 10/09/2018 Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An Tải về
11/09/2018 Gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi “tìm hiểu luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành” Tải về
06 /BTC 20/08/2018 V/v đôn đốc triển khai Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật XL VPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành” Tải về
BTC 01/08/2018 Câu hỏi cuộc thi “tìm hiểu luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành” Tải về
Số: 05/TL-BTC 01/08/2018 Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành” Tải về
07/CĐ 16/08/2018 Công điện khẩn về phòng, chống thiên tai Tải về
179/QĐ-UBND 10/07/2018 Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi thành" trên địa bàn huyện Quế Phong. Tải về
75/KH-UBND 25/05/2018 Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi thành" trên địa bàn huyện Quế Phong Tải về
Số 436/QĐ-UBND 16/07/2018 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các c Tải về
Số 437/QĐ-UBND 16/07/2018 Quyết định hiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Quế Phong Tải về
04/CĐ.UBND 18/07/2018 Công điện khẩn về ứng phó cơn bão số 3 Tải về
1578/UBND-TN 20/11/2017 V/v lấy ý kiến điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016 – 2020) trên địa bàn huyện Quế Phong Tải về
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu