Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Khối Kinh Tế: Tổ chức quán triệt và học tập Hội nghị TW 10 khóa XII và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. (17/08/2019 04:21 PM)

Ngày 16/8, tại hội trường khu Bảo Tồn Thiên nhiên Phù Hoạt Khối Kinh Tế tổ chức quán triệt và học tập  Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Dự Hội nghị có đồng chí Hà Ngọc Thi – Ủy viên BTV -Trưởng tuyên giáo Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trong khối .


Toàn cảnh Hội nghị

Hơn 150 cán bộ Đảng viên của khối kinh tế  được nghe chí đồng chí Hà Ngọc Thi – Ủy viên BTV -  Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quán triệt thông báo số 55- TB / TW  ngày 20/4/ 2019 của bộ chính trị" về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết số 26- NQ /TW của bộ chính trị (khóa XI) về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh nghệ An đến năm 2020": nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính Trị tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch  trong  tình hình mới; Nghị quyết 53 ngày 04/6/2019 của Ban Bí Thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, thông tin sai sự thật xấu, độc trên Intrenet, mạng xã hội.

                              Thực hiện Đình Đức

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu