Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức dự tuyển vào ngành Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Phong năm học 2019-2020
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ nhập báo cáo cung cấp thông tin Nhà nước
Cổng TDĐT xin gửi đến các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn Tài liệu  Hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ nhập báo cáo cung cấp thông tin Nhà nước
Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác PCTT - TKCN năm 2019 (Họp ngày 20/6/2019)
Tài liệu họp trực tuyến chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
Tài liệu họp trực tuyến chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
THÔNG BÁO Về việc Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quế Phong
Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây
Thông báo về việc công bố Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất đầu năm của điều chỉnh quy hoạch huyện Quế Phong
V/v lấy ý kiến điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016 – 2020) trên địa bàn huyện Quế Phong
Danh sách các hộ dân vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện Quế Phong
Chương trình Công tác tháng 5/2017
Lịch tiếp công dân tháng 5 -2017

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu