Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Huyện uỷ (16/12/2014 08:15 AM)

1. Thường trực Huyện ủy:


  TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lữ Đình Thi

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

0914737747

2

Lê Văn Giáp

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

0912343616

3

Trương Minh Cương

Phó Bí thư TT Huyện Ủy

 0912628286

 

 2. Ban Thường vụ Huyện ủy: 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lữ Đình Thi

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

0914737747

2

Lê Văn Giáp

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

3

Trương Minh Cương

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

0912628286

4

Trương Thị Tuyết Mai

Phó Chủ tịch UBND huyện

0917758374

5

Nguyễn Quốc Trí

Chỉ huy trưởng - Ban chỉ huy Quấn sự huyện

6

Vi Văn Giang

Trưởng Công an huyện Quế Phong

           

7

Hà Ngọc Thi

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc TTCT huyện

8

Trần Đăng Khoa

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

0913355808

9

Trần Hữu Đàn

PCT HĐND huyện

0915383472

10

Mạc Đăng Khuê

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

                                               

11

Lang Văn Minh

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 
3.
   Ban chấp hành Huyện ủy: 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lữ Đình Thi

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2

Trương Minh Cương

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

Lê Văn Giáp

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

Hà Ngọc Thi

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Ủy kiêm Giám đốc TTCT huyện

5

Trần Đăng Khoa

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện Ủy

6

Trần Hữu Đàn

Ủy viên Ban Thường vụ,  Phó Chủ tịch HĐND huyện

7

Mạc Đăng Khuê

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

8

Trương Thị  Tuyết Mai

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện

9

Nguyễn Quốc Trí

Ủy viên Ban Thường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

10

Vi Văn Giang

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công An huyện

11

Lưu Văn Hùng

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện

12

Lang Văn Minh

Huyện ủy viên, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

13

Sầm Văn Duyệt

Huyện ủy viên,  Bí Thư xã Nậm Giải

14

Nguyễn Thị Lan

Huyện ủy viên, Phó Ban tổ chức Huyện ủy

15

Lang Thị Hằng

Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy

16

Hà Thị Tuyết

Huyện ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ huyện

17

Vi Thị Thu

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện

18

Trịnh Xuân Dũng

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông Dân huyện

19

Nguyễn Minh Thuần

Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy

20

Trương Đình Oanh

Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động huyện

21

Trương Đình Xuân

Huyện ủy viên, Bí Thư Đảng ủy xã Cắm Muộn

22

Sầm Hồng Lệ

Huyện ủy viên, Phó Giám đốc TT Chính trị huyện

23

Phan Trọng Dũng

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT

24

Lương Văn Khuê

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Dân tộc

25

Sầm Bá Tuấn

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng

26

Lữ Văn Tiến

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên &Môi trường

27

Bùi Văn Hiền

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

28

Lê Hải Lý

Huyện ủy viên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện

29

Võ Thạch Hùng

Huyện ủy viên, Chánh án Tòa Án nhân dân  huyện

30

Lô Minh Điệp

Huyện ủy viên,  Trưởng phòng Lao động TB&XH

31

SầmThị Thanh

Huyện ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo

32

Lô Văn Điệp

Huyện ủy viên,  Bí thư xã Tri Lễ

33

Phạm Ngọc Nghĩa

 Huyện ủy viên, BT Đảng uỷ xã Tiền Phong

34

Lữ Văn Sơn

Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân huyện

35

Nông Văn Huấn

Huyện ủy viên, BT Bí thư Đảng ủy  xã Châu Thôn

36

Quang Văn Phương

Huyện ủy viên, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Mường Nọc 

37

Lương Văn Huân

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thông Thụ

38

Nguyễn Tiến Dũng

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quế Sơn

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu