Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Cắm Muộn: Tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (09/01/2019 01:43 PM)

Sáng ngày 08/01/2019 HĐND xã Cắm Muộn đã tổ chức Kỳ họp thứ 08, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND và UBND xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Dự theo dõi Kỳ họp có các ông, bà Tổ đại biểu HĐND huyện bầu tại xã; lãnh đạo cơ quan phụ trách xã theo phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã; các ông, bà đại biểu HĐND xã Cắm Muộn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, Bí thư, Trưởng bản 12 xóm bản, các đơn vị đóng trên địa bàn xã.


Toàn cảnh kỳ họp


Đại biểu dự kỳ họp

Tại Kỳ họp đã được nghe Thường trực UBND xã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã trình kỳ họp nêu rõ: Mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cắm Muộn, sự nỗ lực của chính quyền và các tầng lớp nhân dân, trong năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển đáng khích lệ. Tổng thu ngân sách năm 2018: KH năm là: 5.102.503.000đ, thực hiện trong năm 2018 đạt 8.561.710.000đ, đạt 167,79% KH giao. Trong đó thu ngân cấp trên cấp 5.102.503.000đ, thực hiện trong năm 2018 đạt 8.561.710.000đ, đạt 167,79% KH giao, thu ngân sách địa phương: KH 70.000.000đ, thực hiện năm 2018 là 71.200.000đ, đạt 101,71% so với KH giao, lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thương mại - dịch vụ được thực hiện theo đúng tiến độ; các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh, huyện được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm; công tác chăm sóc sức khoẻ, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh - quốc phòng cơ bản được được giữ vững.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, GPMB, đầu tư xây dựng; Văn hoá, y tế được quan tâm đầu tư và phát triển, Chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học được duy trì và đạt chất lượng cao. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, đời sống của nhân dân cơ bản được ổn định, tỷ lệ hộ nghèo còn 44,3%; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quân sự - quốc phòng địa phương được giữ vững….
Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND xã năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018 hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các ban, các tổ, các đại biểu HĐND xã đã duy trì thường xuyên và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng quy định; công tác chuẩn bị cho các kỳ họp, các buổi tiếp xúc cử tri với đoàn Đại biểu HĐND các cấp được chuẩn bị chu đáo; các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo kịp thời, đạt chất lượng.

Năm 2019 xã Cắm Muộn tiếp tục tập trung, nỗ lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu và chi ngân sách theo KH; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thông tin, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khoẻ... HĐND xã tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, nâng cao chất lượng các kỳ họp, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri.

Cũng tại kỳ họp ủy ban MTTQ xã cũng đã thông qua báo cáo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiếm nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 8 – HĐND xã khóa 18. Đồng thời UBND xã cũng đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2018, dự toán thu chi ngân sách xã năm 2019.
Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác.

Kỳ họp lần này HĐND xã đã tổ chức bỏ phiếu, lấy phiểu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã bầu nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua tờ trình tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2019, thông qua các dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp./.

Lang Hoa

Xã Cắm Muộn

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu