Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Đảng ủy xã Cắm Muộn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII (12/01/2018 03:13 PM)

Sáng ngày 11/01/2018, Đảng ủy xã Cắm muộn tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI, khóa XII cho các đồng chí cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đã được nghe đồng chí Lô Minh Điệp - HUV, Trưởng phòng Dân tộc quán triệt những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI khóa XII: Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;  Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về “ Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới.

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho về những quan điểm của Đảng được nêu trong các Nghị quyết, từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết ở cơ sở ./.

Lang Hoa

Hội LHPN xã Cắm Muộn

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu