Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Quế Phong: Hoàn thành Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng – Đoàn thể (16/03/2020 10:18 AM)

rong thời gian từ ngày 24/02 – 15/3/2020, Đảng ủy cơ quan Đảng – Đoàn thể cấp huyện đã chỉ đạo 11 Chi bộ trực thuộc, tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. 


Đại hội Chi bộ Tuyên giáo – Trung tâm Chính trị. Ảnh: Lan Nguyễn


Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy Cơ quan Đảng – Đoàn thể đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày  08/02/2020 của Đảng ủy cơ quan Đảng – Đoàn thể về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022. Để việc tổ chức đại hội các chi bộ đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra, Đảng ủy đã chọn Chi bộ Tuyên giáo – Trung tâm Chính trị và Chi bộ Mặt trận Tổ quốc chỉ đạo tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm triển khai diện rộng.

Đại hội Chi bộ Ban tổ chức HU. Ảnh: Quang Hồng 


Đại hội Chi bộ Huyện đoàn. Ảnh: Hải Duy


Sau đại hội điểm, tại đại hội các chi bộ đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; xác định phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Theo quy định của Điều lệ Đảng, các chi bộ đã thực hiện bầu bí thư, phó bí thư chi bộ là những đảng viên thực sự có bản lĩnh, uy tín, năng lực đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Đảng – Đoàn thể cấp huyện đã thành công tốt đẹp. Thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, xây dựng đoàn kết thống nhất trong chi bộ, đảng viên và quần chúng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, là dịp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về vai trò lãnh đạo của Đảng; từ đó tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước hướng tới đại hội đảng bộ cơ quan Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Kim Nguyên

Ban Tuyên giáo HU

  

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu