Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Quế Phong khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2018 (03/10/2018 03:36 PM)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong. Sáng 03/10/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Quế Phong tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Hà Ngọc Thi - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; đồng chí Sầm Hồng Lệ - Ủy viên BCH Huyện ủy, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; đồng chí Vy Hải Chung, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị, cùng với hơn 60 học viên là cán bộ, đảng viên của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong toàn huyện.


Đ/c Hà Ngọc Thi – UV BTV Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm BDCT khai giảng lớp học


Đ/c Sầm Hồng Lệ – Phó Giám đốc Trung tâm BDCT phát biểu tại buổi lễ khai giảng

Trong thời gian học các học viên được nghiên cứu 18 chuyên đề, trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, thế giới quan và phương pháp luận khoa học về Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối cách mạng Việt Nam, về Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; về công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới; những kiến thức về pháp luật và chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội của huyện, nhằm giúp cho học viên vận dụng vào thực tế công tác ở địa phương, đơn vị và trong cuộc sống, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, năng lực công tác của người cán bộ để giải quyết mọi vấn đề thực tiễn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. 


Toàn cảnh lớp học


Các học viên tham dự lớp học

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp sơ cấp lý luận chính trị. Đây là điều kiện để cán bộ, đảng viên tiếp tục theo học các chương trình lý luận chính trị cao hơn theo quy định của Trung ương.

                                                               Kim Ngọc Nguyên

                                              Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quế Phong

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu