Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Quế Phong: Tổng kết công tác Xây dựng cơ sở - ATLC SSCĐ (09/01/2019 01:59 PM)

Chiều ngày 7/1, Ban chỉ đạo Xây dựng cơ sở huyện tổ chức tổng kết công tác xây dựng cơ sở - ATLA – SSCĐ và ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2019.


Toàn cảnh buổi lễ

Trong năm 2018, Ban chỉ đạo XDCS đã chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở quán triệt thực hiện nghiêm các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chuyển Nghị quyết thành hành động cụ thể, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nội bộ đoàn kết, chất lượng được nâng lên, trong năm có 09 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 32 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về công tác xây dựng chính quyền, hoạt động của Ban HĐND các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, chất lượng giám sát của thường trực, các kỳ họp HĐND được nâng lên, việc giải quyết kiến nghị của cử tri cơ bản được thực hiện đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân. Chính quyền các cấp tích cực chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT – XH. QP – AN, đổi mới phong cách điều hành quản lý  xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực, đủ khả năng đảm nhiệm và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đaọ XDCS cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể tăng cường bám nắm cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương , chính sách của Đảng pháp luật của nhà nướ, phát động các cuộc vận động, các cuộc thi đua nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết phát triển trong quần chúng nhân dân. Qua đó đã có 11 đơn vị hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội, 55 đơn vị hoàn thành tốt.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019, từ đó cũng đã đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp nhằm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ổn định, vững chắc.

Hội nghị cũng đã triển khai ký kết  thực hiện nhiệm vụ Quân sự - quốc phòng năm 2019./.

 

Thuý Hằng – Bá Chài

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu