Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Quế Phong: Tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật 2019 (02/08/2019 12:05 PM)

Sáng ngày 29/7/2019 huyện Quế Phong tổ chức tập huấn công ước phòng chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn; luật an ninh mạng 2018; triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tham dự có đồng chí Lê Bá Thiệu- Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật sở tư pháp và đại diện lãnh đạo và Ban tư pháp 14 xã thị trấn.


Toàn cảnh buổi lễ

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Theo đó, các đại biểu được nghe Báo cáo viên giới thiệu nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc có tên đầy đủ là Công ước chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo làm mất phẩm giá khác là một trong các văn kiện nhân quyền quốc tế và khu vực, dưới sự duyệt xét lại của Liên hợp quốc, nhằm mục đích phòng chống tra tấn trên toàn thế giới. Công ước này đòi các nước phải có biện pháp hữu hiệu để phòng chống tra tấn trong nước mình, và nghiêm cấm các nước trả lại người về đất nước của họ nếu có lý do để tin rằng (ở đó) họ sẽ bị tra tấn.

Bản văn Công ước đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc chấp thuận ngày 10/12/1984. Tiếp sau sự phê chuẩn của nước ký kết thứ 20 thì Công ước đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26/6/1987. Ngày 26/6 nay được công nhận là Ngày Quốc tế ủng hộ các nạn nhân bị tra tấn để vinh danh Công ước này.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng được triển khai một số văn bản pháp luật mới ban hành như: Luật An ninh mạng năm 2018. Luật này quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Mục đích xây dựng Luật An ninh mạng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý ổn định về an ninh mạng theo hướng áp dụng các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khả thi trong thực tiễn thi hành; Phát huy các nguồn lực của đất nước để bảo đảm an ninh mạng, phát triển lĩnh vực an ninh mạng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh; Bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng.

Ngoài ra, đại biểu được biết thêm về một số điểm mới đáng chú ý của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017 như: Quyền yêu cầu bồi thường; thời hiệu yêu cầu bồi thường; bổ sung quy định về nguyên tắc bồi thường của Nhà nước; mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; quy định cụ thể hơn văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường; bổ sung nhiều loại thiệt hại được bồi thường, tăng mức bồi thường thiệt hại về tinh thần, lượng hóa một số loại thiệt hại được bồi thường; sửa đổi, bổ sung toàn diện quy định về cơ quan giải quyết bồi thường; sửa đổi toàn diện quy định về thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; tăng mức trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ, thống nhất quy định về lỗi để xác định trách nhiệm hoàn trả trong mọi lĩnh vực và bổ sung quy định về trách nhiệm hoàn trả trong một số trường hợp cụ thể.

Vân Thanh – Đình Đức

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu