Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Đảng viên Đảng bộ cơ quan Đảng Đoàn thể gương mẫu thực hiện Quy định 76 (11/06/2018 04:02 PM)

Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể là Tổ chức cơ sở Đảng thuộc loại hìnhcơ quan hành chính, là một Đảng bộ đặc thù bao gồm 12 chi bộ trực thuộc với 57 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ: các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm BDCT, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Là Đảng bộ cơ sở có số lượng lớn nhất các đồng chí là Ủy viên BCH, Ủy viên BTV Huyện ủy tham gia sinh hoạt.

Trong nhiều năm qua, đảng viên đảng bộ cơ quan Đảng – Đoàn thể luôn gương mẫu thực hiện Quy định 76-QĐ/TW về việc “Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mỗi liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”. Khi được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú, hầu hết đảng viên cơ quan Đảng - Đoàn thể luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc quy định 76, định kỳ mỗi năm 2 lần tham dự sinh hoạt. Trong các kỳ sinh hoạt, đảng viên khối Đảng – Đoàn thể luôn nêu cao tính phê bình và tự phê bình, tham gia đóng góp ý kiến giúp cấp ủy nơi cư trú nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh củng cố tổ chức đảng tại địa phương. Trong cuộc sống hằng ngày, đảng viên 76 đảng bộ cơ quan Đảng – Đoàn thể luôn thể hiện một phong cách quần chúng, gần gũi với nhân dân, gương mẫu thực hiện đồng thời vận động gia đình, người thân, nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định hương ước nơi cư trú; chủ động nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc từ cơ sở, tư vấn, giải thích cho nhân dân hiểu trong phạm vi hiểu biết của mình, lĩnh vực mình phụ trách, đồng thời phản ánh lại với cơ quan có thẩm quyền có giải pháp, phương án giải quyết, tháo gỡ...Về nơi cư trú, họ đã vào cuộc tích cực, tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công góp phần hỗ trợ cùng nhân dân địa phương chỉnh trang nhà văn hóa, sân vui chơi, xây dựng đường làng, ngõ xóm ngày một khang trang, sạch đẹp… Nhờ đó “Người đảng viên 76” đảng bộ cơ quan Đảng – Đoàn thể đã khẳng định được vai trò, vị trí, uy tín, niêm tin yêu đối với đồng chí, nhân dân nơi cư trú. Hằng năm, qua phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú, hầu hết đảng viên cơ quan Đảng – Đoàn thể đều được đánh giá mức hoàn thành tốt.

Có được những kết quả trên trước hết là do Đảng bộ cơ quan Đảng – Đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền Quy định 76-QĐ/TW đến toàn thể đảng viên trong tổ chức mình, nâng cao nhận thức của đảng viên về trách nhiệm giữ mỗi liên hệ với cấp ủy cơ sở và thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú. Công tác giới thiệu của Đảng bộ cơ quan đảng đoàn thể được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Cuối năm, Đảng ủy lập danh sách toàn thể đảng viên trong đảng bộ, gửi phiếu về cấp ủy nơi cư trú để xin ý kiến nhận xét, lấy kết quả đó là 1 trong những căn cứ để đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên cuối năm. Bên cạnh đó, cấp ủy nơi cư trú đã làm tốt công tác tiếp nhận, hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, nhận xét việc thực hiện Quy định 76 đối với từng đảng viên nghiêm túc, đúng quy định….

Nhờ giữ mỗi liên hệ và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú đã giúp Đảng bộ cơ quan Đảng – Đoàn thể thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên. Qua sinh hoạt nơi cư trú đã giúp đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu mọi lúc, mọi nơi, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng./.

Nguyễn Hiền

Ban TCHU

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu