Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thông báo việc thực hiện các thủ tục hành chính của Công an huyện (25/06/2020 09:03 AM)

 Bao gồm các TTHC sau:


1. Cấp mới, cấp đổi, cấp lại CMND

2. Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

3. Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện


Tải các mẫu biểu liên quan tại đây

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu