Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thông báo về vay ký quỹ tối đa 100 triệu đồng. (25/06/2020 10:28 AM)

T ngày 15/5/2020, Ngân hàng Chính sách- xã hội (CSXH) huyện Quế Phong nhn ký quỹ và cho vay đ ký qũy tối đa 100 triệu đng đối vi ngưi lao động đi làm việc ti Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao đng nước ngoài ca Hàn Quốc(gọi là Chương trình EPS).

* Đối tượng cho vay

1. Người lao động thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ;

2. Người lao động thuộc diện hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ;

3. Người lao động là người dân tộc thiểu số;

4. Người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng. Thân nhân người có công với cách mạng được Ủy ban nhân dân xã xác nhận theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ.

5. Người lao động bị thu hồi đất gồm:

- Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được Nhà nước giao đất nông nghiệp theo quy định (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi;

- Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở.

2.6. Người lao động tại các huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

* Điều kiện cho vay
Đối tượng vay vốn phải có đủ các điều kiện sau:

- Thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định.

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Đăng ký thường trú tại địa phương.

- Đã ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) với Trung tâm Lao động ngoài nước.

- Các đối tượng sau cần có thêm điều kiện:

+ Có Quyết định thu hồi đất trong vòng 5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền (khách hàng thuộc đối tượng người lao động bị thu hồi đất).

+ Có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo (khách hàng thuộc đối tượng người lao động tại các huyện nghèo).

Việc nhận ký quỹ và cho vay đ ký quỹ được thực hin theo Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ca Thng Chính ph về thực hiện thí đim ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Theo đó, ngưi lao động trưc khi đi làm vic tại Hàn Quốc theo chương trình EPS phi ký quỹ đ bo đảm thực hiện đúng hp đồng, về nước đúng thi hn sau khi chấm dứt hợp đng lao đng.

Trong thi hạn 35 ngày k từ ngày ký hp đng đưa người lao động đi làm việc ti Hàn Quốc theo chương trình EPS vi Trung tâm Lao đng ngoài nước, ngưi lao động thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng CSXH trên địa bàn nơi ngưi lao động đăng ký thưng trú.

Toàn bộ khoản vay đưc sử dụng để ký quỹ tại Ngân hàng CSXH nơi cho vay. Khách hàng không phi thực hiện đảm bảo tin vay. Thời gian ký qu là 5 năm 6 tháng./.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu