Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Quế Phong: Hội nghị báo viên định kỳ tháng 02/2021 và tổng kết hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng năm 2020 (09/02/2021 08:13 AM)

Chiều ngày 05/02/2021, tại Trung tâm Chính trị huyện, Huyện ủy Quế Phong tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 02 năm 2021 và Tổng kết hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Ngọc Thi – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy giai đoạn 2020 - 2025; Bí thư (Phó Bí thư) các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể cấp huyện; đại diện lãnh đạo Câu lạc bộ cấp huyện; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện.


 

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021.

Hội nghị cũng đã được nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong tình hình hiện nay, từ đó hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên được tiến hành bằng nhiều phương thức đa dạng, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc ổn định chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn nhìn chung đã được củng cố, kiện toàn cơ bản về số lượng, chất lượng, cơ cấu (Hiện nay tổng số báo cáo viên và tuyên truyền viên toàn huyện là: 349 đồng chí, trong đó báo cáo viên cấp tỉnh 01 đồng chí, báo cáo viên cấp huyện 18 đồng chí, báo cáo viên cơ sở 112 đồng chí, tuyên truyền viên cơ sở là 218 đồng chí). Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ bản thực hiện được nhiệm vụ triển khai các thông tin tiếp thu ở tỉnh, các chuyên đề phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị ở địa phương của cấp ủy huyện, cơ sở, góp phần vào việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, ổn định tình hình tư tưởng, chính trị trên địa bàn huyện.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện, do đó hoạt động báo cáo viên và tuyên truyền miệng cần phải chú trọng tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền trước trong và sau bầu cử Đại biểu Quốc hội lần thứ XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước; phản ánh đậm nét những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp của tỉnh và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc định hướng thông tin, dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng. 

Đồng chí Hà Ngọc Thi – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm chính trị thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy trao tặng giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho các báo cáo viên có thành tích xuất sắc trong năm 2020


Nhân dịp này Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho 06 đồng chí báo cáo viên của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc vì đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2020./.


 Kim Nguyên

              Ban Tuyên giáo HU

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu