Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Uỷ ban nhân dân (19/05/2011 11:09 AM)

I. Lãnh đạo:


1. Ông: Dương Hoàng Vũ

               Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

 Điện thoại:  0919548910

 Email: vudh@quephong.nghean.gov.vn

 

2. Ông: Bùi Văn Hiền

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0915228255

Email:  hienbv@quephong.nghean.gov.vn

          

3. Bà: Lô Thị Nguyệt

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0906225055

Email: nguyetlt@quephong.nghean.gov.vn

 

II. Các phòng chuyên môn:


1. Văn phòng HĐND – UBND

Lãnh đạo:

Bà: Lang Thị Hằng  - Chánh Văn phòng

ĐT: 0869173996

Ông: Ninh Tiến Anh - Phó Chánh Văn phòng

ĐT: 0988533633  

2. Thanh tra huyện

Lãnh đạo:

Ông: Trương Đình Xuân -Chánh Thanh tra

ĐT: 0976313061  

Ông: Sầm Văn Khoa - Phó Chánh Thanh tra

ĐT: 0984962956     

3. Phòng Nội Vụ

      Lãnh đạo:

              Ông: Nguyễn Quốc Lâm - Trưởng phòng

ĐT: 0976313061 

Ông: Vi Văn Dũng - Phó phòng

ĐT: 0917757558              

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

   Lãnh đạo:

             Ông: Lô Minh Điệp -Trưởng phòng

             ĐT : 0906179678

             Ông: Lô Đình Vượng - Phó Trưởng phòng

             ĐT: 0973655445

             Bà:  Quang Thị Hoài - Phó Trưởng phòng                                         

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch

       Lãnh đạo:

Bà: Nguyễn Thị Hoài - Trưởng phòng

ông: Lê Viết Thắng - Phó Trưởng phòng                                                             

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

         Lãnh đạo:

ông: Trương Đình Xuân - Trưởng phòng

ông: Lô Văn Chiến - Phó Trưởng phòng

ông: Sầm Văn Hưng - Phó Trưởng  phòng                                                      

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường

   Lãnh đạo:

ông: Lữ Văn Tiến - Trưởng phòng

ông: Vi Văn Thắng - Phó Trưởng phòng           

                                                          

8. Phòng Tư Pháp

       Lãnh đạo:

         Bà: Lang Phương Thảo - Trưởng phòng

         Điện thoại:                                                            

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 Lãnh đạo:

         ông: Lữ Thanh Hà - Trưởng phòng

         ông: Nguyễn Đức Toàn - Phó Trưởng phòng

         Bà: Trần Thị Hương - Phó Trưởng phòng

         

10. Phòng Y tế

  Lãnh đạo:

         Ông : Mong Văn Nga - Trưởng Phòng

         Điện thoại:                                                            

11. Phòng Văn hóa và Thông tin

       Lãnh đạo

       Bà Cao Thị Hà Lê - Trưởng phòng   

12. Phòng Dân tộc

      Lãnh đạo:

         Ông: Lương Văn Khuê - Trưởng phòng

         Điện thoại:                                                           

13. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

    Lãnh đạo:

          Ông : Phan Trọng Dũng - Trưởng phòng

          Ông: Nguyễn Hoàng Mai - Phó Trưởng phòng

         Ông: Lô Hùng Cường - Phó Trưởng phòng

                                                               

 

III. Các đơn vị hành chính cấp xã:

 

1. Thị trấn Kim Sơn

2. Xã Tiền Phong

3. Xã Mường Nọc

4. Xã Châu Kim

5. Xã Châu Thôn

6. Xã Nậm Giải

7. Xã Nậm Nhoóng

8. Xã Tri Lễ

9. Xã Quang Phong

10. Xã Cắm Muộn

11. Xã Hạnh Dịch

12. Xã Đồng Văn

13. Xã Thông Thụ


IV. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện:

1.      1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

2.      2. Trung tâm GDNN-GDTX huyện

3.      3. Cơ sở Cai nghiện ma túy tự nguyện huyện Quế Phong

4.      4.  Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện

5.      5. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu