Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Uỷ ban nhân dân huyện (19/05/2011 11:09 AM)

I. Ban Lãnh đạo:


1. Ông: Lê Văn Giáp

                 Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

 Điện thoại:  0912343616

 Email: chutich@quephong.nghean.gov.vn

 

2. Ông: Bùi Văn Hiền

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0915228255

Email:  hienbv@quephong.nghean.gov.vn

          

3. Bà: Trương Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0238. 3 885 161

Email: maittt@quephong.nghean.gov.vn

 

II. Các phòng ban chuyên môn:


1. Văn phòng HĐND – UBND

Điện thoại:  023885776  

     

2. Phòng Thanh tra

Điện thoại: 023885002   

      

3. Phòng Nội Vụ

Điện thoại: 023885061

              

4. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

             Điện thoại: 023885240   

                                                          

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch

             Điện thoại: 023885132

                                                             

6. Phòng Công thương

             Điện thoại: 023885448  

                                                           

7. Phòng Tài nguyên – Môi trường

             Điện thoại: 023885062

                                                             

8. Phòng Tư Pháp

             Điện thoại: 023886176  

                                                           

9. Phòng Giáo dục & Đào tạo

             Điện thoại: 023885343 

                                                            

10. Phòng Y tế

             Điện thoại: 023886187

                                                             

11. Phòng Văn hóa & TT

             Điện thoại: 023885 063 

                                                           

12. Phòng Thống Kê

             Điện thoại: 3885111

                                                             

13. Ban quản lý dự án

             Điện thoại: 023886678 

                                                            

14. Văn Phòng cấp quyền sử dụng đất

             Điện thoại: 023886174 

                                                            

15. Phòng Nông nghiệp

             Điện thoại: 023885286                                                              

 

II. Các đơn vị hành chính trực thuộc UBND huyện

 

1. Đài Truyền thanh – Truyền hình

2. Trung tâm văn hóa

3. Thị trấn Kim Sơn

4. Xã Tiền Phong

5. Xã Mường Nọc

6. Xã Châu Kim

7. Xã Châu Thôn

8. Xã Nậm Giải

9. Xã Nậm Nhoóng

10. Xã Tri Lễ

11. Xã Quang Phong

12. Xã Cắm Muộn

13. Xã Hạnh Dịch

14. Xã Đồng Văn

15. Xã Thông Thụ

16. Xã Quế Sơn.

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu