Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Huyện uỷ (16/12/2014 08:15 AM)

1. Thường trực Huyện ủy:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trương Minh Cương

Bí thư Huyện ủy

0912628286

2

Dương Hoàng Vũ

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

0919548910

3

Sầm Văn Duyệt

Phó Bí thư TT Huyện Ủy

0913355808


 2. Ban Thường vụ Huyện ủy: 


TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trương Minh Cương

Bí thư Huyện ủy

0912628286

2

Dương Hoàng Vũ

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

0919548910

3

Sầm Văn Duyệt

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

0913355808

4

Trương Thị Tuyết Mai           

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

0917758374

5

Trương Khắc Hào

Chỉ huy trưởng - Ban chỉ huy Quân sự huyện

6

Cao Thanh Hải

Trưởng Công an huyện Quế Phong

           

7

Hà Ngọc Thi

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc TTCT huyện

0946209782

8

Lang Văn Minh

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

0913355808

9

Phạm Ngọc Nghĩa

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

0915383472

10

Bùi Văn Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện

 0918228255                       

11

Lưu Văn Hùng

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 0985911337


3. Ban Chấp hành Huyện ủy:


TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trương Minh Cương

Bí thư Huyện ủy

2

Dương Hoàng Vũ

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

3

Sầm Văn Duyệt

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

4

Trương Thị Tuyết Mai               

Ủy viên BTV HU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

5

Trương Khắc Hào

Ủy viên BTV HU, Chỉ huy trưởng - Ban chỉ huy Quân sự huyện

6

Cao Thanh Hải

Ủy viên BTV HU, Trưởng Công an huyện Quế Phong

7

Hà Ngọc Thi

Ủy viên BTV HU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc TTCT huyện

8

Lang Văn Minh

Ủy viên BTV HU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

9

Phạm Ngọc Nghĩa

Ủy viên BTV HU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

10

Bùi Văn Hiền

Ủy viên BTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện

11

Lưu Văn Hùng

Ủy viên BTV HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

12

Lô Thị Nguyệt

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

13

Nguyễn Thị Lan

Huyện ủy viên, Phó Ban tổ chức Huyện ủy

14

Lang Thị Hằng

Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

15

Hà Thị Tuyết

Huyện ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ huyện

16

Trịnh Xuân Dũng

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông Dân huyện

17

Nguyễn Minh Thuần

Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy

18

Trương Đình Oanh

Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động huyện

19

Trương Đình Xuân

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế va Hạ tầng

20

Lữ Văn Sơn

Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện

21

Phan Trọng Dũng

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT

22

Lô Thị Châu

Huyện ủy viên, Chánh án Tóa án Nhân dân huyện

23

Sầm Bá Tuấn

Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện

24

Võ Sỹ Doan

Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

25

Nguyễn Quốc Lâm

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ

26

Nguyễn Thị Hoài

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – kế hoạch

27

Nguyễn Thị Hiệp

Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn

28

Nguyễn Văn Sinh

Huyện ủy viên,  Giám đốc BQL khu BTTN Pù Hoạt

29

SầmThị Thanh

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện

30

Lang Văn Thái

Huyện ủy viên,  Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

31

Hoàng Trung Thông

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Kim Sơn

32

Lô Thị Hồng

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Nọc

33

Võ Khánh Toàn

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong

34

Lương Thị Hồng

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thông Thụ 

35

Vi Thái Điệp

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quang Phong

36

Vi Văn Cường

Huyện ủy viên, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu