Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
847/QĐ-UBND 04/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức dự tuyển vào vị trí nhân viên Thiết bị, thư viện trường học
33/TB-UBND 05/04/2017 Thông báo về việc Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Quế Phong
27/TB-UBND 24/03/2017 Thông báo tuyển dụng viên chức
28/TB-UBND 24/03/2017 Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 3 năm 2017
188/UBND-VP 02/03/2017 V/v kiểm tra, rà soát các quy trình, thủ tục trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến
22/TB-UBND 01/03/2017 Thông báo Kết luận của Đồng chí Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban An toàn giao thông huyện tại Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh v
16/TB-UBND 23/02/2017 Thông báo kết luận của đồng chí Lê văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 02 năm 2017
10/TB-UBND 07/02/2017 Kết luận của Đồng chí Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 01 năm 2017
182/TB-UBND 29/12/2016 Thông báo kết luận của Đồng chí Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 12 năm 2016
1195/UBND-VP 17/11/2016 Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện Quế Phong
764/UBND-VP 05/08/2016 Công văn về việc tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ
112/TB-UBND 29/07/2016 Thông báo chương trình công tác tháng 8 năm 2016 của Thường trực HĐND, UBND huyện Quế Phong
13/2016/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2015
12/2016/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016
11/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Quế Phong
10/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện Quế Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021
09/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021
08/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Quế Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021
07/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban Dân tộc HĐND huyện Quế Phong, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021
06/NQ-HĐND 07/06/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh: Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Quế Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021
<<   <  1  2  3  4  >  >>